Ang Larawan ng Banal Na Awa

Noong 1931, nagpakita ang ating Panginoon kay St. Faustina sa isang pangitain. Nakita niya si Hesus na nakasuot ng puting damit na nakataas ang kanang kamay bilang pagpapala. Ang kanyang kaliwang kamay ay hinahawakan ang Kanyang damit sa lugar ng Puso, kung saan lumabas ang dalawang malalaking sinag, ang isa ay pula at ang isa … Read more

Were you born again?

Can people be born again without being baptized? Scripture teaches people are born again in baptism. The phrase translated “born again” occurs in John 3:3, where Jesus tells Nicodemus, “Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God” (KJV). In Greek the phrase involves a pun. The word for “again” is … Read more

Puede bang magbigay ng homilya ang isang Layko?

Ang homiliya sa panahon ng liturhiya ay karaniwang nakalaan para sa mga ordinadong klero, tulad ng mga pari o diakono. Ang mga lay pastoral coordinator, na madalas na kasangkot sa pastoral ministry at administration, ay hindi karaniwang awtorisado na maghatid ng homiliya sa Misa. Ang homiliya ay itinuturing na isang paraan ng pangangaral na nagsasangkot … Read more

Veneration of Sacred Images, Icons & Symbols

In the early Christian period, particularly during the first few centuries AD, Christian communities faced periods of persecution, and their worship often took place in private or semi-private settings. The catacombs, underground burial sites, served as one such location for early Christian gatherings and worship. These catacombs, found primarily in Rome and other parts of … Read more

Spontaneous Prayer Blessing for A Couple in An Irregular Relationship- A Proposal

Instead of spreading hate and conspiracy theories, personal opinions, denial, rejection of the document released by the Vatican, I composed prayer whenever a same-sex couple or other couple who are in an irregular relationship who are ask for a blessing from a priest spontaneously. Here it is: Lord, we ask for your guidance and wisdom … Read more

Is Dancing Allowed In The Catholic Liturgy?

The permissibility of dancing in Catholic liturgy has been a subject of discussion and interpretation within the Church. The official liturgical documents, such as the General Instruction of the Roman Missal (GIRM), do not specifically mention dance as a part of the Roman Catholic liturgy. In the past, there have been instances of dance being … Read more