For Better or For Worse

The Absolute Divorce Bill is a public policy issue, not a religious one. Having no divorce law in our country does not mean that we are already upholding and promoting the sanctity of marriage. At the same time, supporting and having a divorce law does not necessarily mean we are endangering the institution of marriage. While not ideal, divorce as contemplated by the authors of the bill is only for irreparable marriages. Catholics who are in healthy marriages and are against it are not compelled to get one.

Ang Larawan ng Banal Na Awa

Noong 1931, nagpakita ang ating Panginoon kay St. Faustina sa isang pangitain. Nakita niya si Hesus na nakasuot ng puting damit na nakataas ang kanang kamay bilang pagpapala. Ang kanyang kaliwang kamay ay hinahawakan ang Kanyang damit sa lugar ng Puso, kung saan lumabas ang dalawang malalaking sinag, ang isa ay pula at ang isa … Read more

Riti Settennali Si Penitenza

‘Riti Settennali Si Penitenza’ ang tawag ng mga Italiano sa isang religious festival na nagaganap tuwing ikapitong taon sa lungsod ng Guardia Sanframondi. Ginaganap ito sa piesta ito nang Assumption – August 15 na may kaakibat na pananakit sa sariling katawan. Mahahalintulad ito sa Pilipinas na ginaganap naman tuwing Semana Santa. Ang pinagmulan ng pagdiriwang … Read more

Were you born again?

Can people be born again without being baptized? Scripture teaches people are born again in baptism. The phrase translated “born again” occurs in John 3:3, where Jesus tells Nicodemus, “Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God” (KJV). In Greek the phrase involves a pun. The word for “again” is … Read more

Puede bang magbigay ng homilya ang isang Layko?

Ang homiliya sa panahon ng liturhiya ay karaniwang nakalaan para sa mga ordinadong klero, tulad ng mga pari o diakono. Ang mga lay pastoral coordinator, na madalas na kasangkot sa pastoral ministry at administration, ay hindi karaniwang awtorisado na maghatid ng homiliya sa Misa. Ang homiliya ay itinuturing na isang paraan ng pangangaral na nagsasangkot … Read more

Who is St. Valentine?

St. Valentine refers to one or more Christian martyrs who were named Valentine. The most commonly cited story is that of a priest named Valentine during the Roman Empire’s rule under Emperor Claudius II in the 3rd century AD. The emperor had banned marriages for young men, believing that single men made better soldiers. However, … Read more