Masama Bang Maniwala sa Feng Shui?

Depende sa laman at ibig sabihin ng ating ‘paniniwala’. Kung ang naniniwala ka sa lakas na spirito o bagay sa tamang posisyon o galaw ng mga bituin nanggagaling ang mga magagandang tinatamasa o mangyayari pa sa buhay mo, bilang isang Kristiano, ay mali. Sa Diyos lamang natin ipina paubaya ang mga biyaya nakakamit sa pamamagitan … Read more

Praying For The Dead

I had a discussion last year with a friend who asked me why I go to the cemetery every November 1. My short answer is we remember our dead love ones and pray for them. I got a quick reply that praying for the dead is condemned in the Bible referring to the book of … Read more

Sabado

I was at the Finance Department giving instructions to a user when I overheard a group behind me discussing about vegetarianism. The topic seems be rooted from a religious observation as believed by some while the others argue that it is just a plain health issue. Having been a vegetarian once (for a year), I jumped into the  discussion … Read more