Masama Bang Maniwala sa Feng Shui?

Depende sa laman at ibig sabihin ng ating ‘paniniwala’.

Kung ang naniniwala ka sa lakas na spirito o bagay sa tamang posisyon o galaw ng mga bituin nanggagaling ang mga magagandang tinatamasa o mangyayari pa sa buhay mo, bilang isang Kristiano, ay mali. Sa Diyos lamang natin ipina paubaya ang mga biyaya nakakamit sa pamamagitan ng ating mga panalangin.

“If you mean believing that design and architecture have some effect on the human psyche then, yes. Catholics may believe that. After all, that is one of the inspirations for building grand cathedrals, the signs of our sacraments, and the aesthetics of our liturgies. The impact of our environment upon our senses is part of our human nature. However, these are not ends unto themselves, and they should be used to point to a greater reality.”

Fr. Charles R. Grondin – Parish Priest of the Blessed Sacrament, Providence, RI United States

Leave a Comment