perugino1 the_last1 vatican1 vatican2

Will no one relieve me of this meddlesome priest? (King Henry II) Message to the People of God by the Clergy of the Archdiocese of Lingayen Dagupan on June 12, 2018

Minamahal naming Sambayanan ng Diyos:

Pinapatay nila ang ating kawan. Pinapatay nila kaming mga pastol. Pinapatay nila ang ating pananampalataya. Sinusumpa nila ang ating Simbahan. Muli nilang pinapatay ang Diyos katulad nang nangyari sa Kalbaryo.

Ang pagpatay ang solusyon. Ang pagpatay ang linggwahe. Ang pagpatay ang paraan. Ang pagpatay ang kasagutan. Ang pagpatay ay hinihikayat. Ang pagpatay ay ginagawang hanap-buhay. Ang pumapatay ay ginagantimpalaan. Ang pumapatay ay nagmamalaki sa kanilang pagpatay.

Pumapatay sila sa lansangan. Pumapatay sila sa loob ng tahanan. Pumapatay sila sa mga tricycle at jeep. Pumapatay sila sa mga plaza. Pumapatay sila sa mga mall. Pumapatay sila sa mga kapilya. Ang ating bansa ay naging lugar ng patayan. Pumapatay sila kahit saan. Sila ay masaya na pumatay. Subalit hindi tayo bansang mamamatay-tao.

Ikaw ba ay pumapalakpak pa rin? Ikaw ba ay tumatawa pa rin? Katawa-tawa pa rin ba ito sa iyo? Para sa iyo, ito ba ay “Dapat lang”? Sinasabi pa rin ba nating “Sige, pagbigyan natin”? Sinasabi mo pa rin ba na mas ligtas ngayon ang mga tao? Sinasabi mo pa rin ba na ito ang pinakamahusay pamahalaan na ating naranasan? Ito ba ang pagbabagong gusto mo? Ito ba ang pagbabagong pinangarap mo? Sinasabi mo pa rin ba, “May magandang nangyayari? Bigyang pansin ang magaganda”? Kung muli kaming isusumpa at mumurahin dahil kami ay nagsalita, hindi na kami mabibigla.

Natatakot ka bang magsalita? Ang iniisip mo ba na ang katahimikan ay isang kabutihan? Ang iniisip nio ba ay kaming mga pastol ay dapat maghasik ng pagkakaisa na tila walang nakikita, walang nagsasalita at hindi nakaririnig ng masama? Iniisip mo ba na kami ang susunod kapag kami ay nagsalita? May malasakit ka pa ba? Nasaan na ang iyong pananampalataya? Nagsasalita kayo pero pabulong. Natatakot ka ba na mapakinggan? Tayo ba ay naging manhid na at naging mga pipi?

“Sino ang magsasagip sa akin laban sa panghihimasok ng paring ito?” Ang tinuran ni Haring Henry II tungkol kay St. Thomas Becket. Katulad ng mga bulag na panatiko, ang mga kawal ng hari ay nagpunta sa Katedral, hinanap ang Arsobispo, tinaga at hinati ang kanyang bungo upang mapasaya ang kanilang hari ngunit nanlumo ang hari. Ang hari ay nagsisi at naghandog ng penitensya. Ang mga mamamatay-tao ay napahiya.

Ngayon, ang mga mamamatay-tao ay pinupuri at ang hari ay hindi nakokonsensya.

Kami, ang inyong Arsobispo, ang itinalagang maging obispo ng Bayombong, lahat ng mga kapariang lingkod sa Arsidyosesis ng Lingayen-Dagupan na pinamumunuan ng mga Vacario-Foraño, ay sama-samang sinasabi:

Hindi kami natatakot. Nagtitiwala kami sa Diyos. Handa kaming ipaglaban ang karangalan ng Diyos. Gusto nila kaming mga pari ay ilibing. Ngunit kanilang nakalimutan na kaming mga pari ay mga binhi. Kapag kami ay ibinaon sa lupa, lalo kaming lumalago at umuunlad. Hindi mapipigilan ang Mabuting Balita na lumago. Hindi mapipigilan ang Diyos na maging Diyos. Hindi kayang busalan ang tinig ng Katotohanan.

Ang pagpatay ay kasalanan. Ito ay maling-mali. Hindi ito pagiging Pilipino. Hindi ito pagiging Kristyano. Hindi ito ang itinuro ng ating mga ninuno. Ang lupa na nabahiran ng dugo nina Fr. Mark Ventura, Fr. Tito Paez, at Fr. Richmond Nilo ay umiiyak.

Ang lupang nabahiran ng dugo ay umiiyak at humihingi sa kalangitan ng hustisya. Maghari nawa ang hustisya ng Diyos sa mga pumatay sa mga hirang ng Diyos. May lugar sa impyerno para sa mga pumapatay. May masahol na lugar para sa mga pumapatay sa kaparian.

Ipinapahayag namin na may DAY OF REPARATION (ARAW NG PAGBABAYAD) sa Arsidyosesis ng Lingayen-Dagupan sa darating na ika-18 ng Hunyo, ika-siyam na araw ng pagkamatay ni Fr. Richmond Nilo.

1. Ang lahat ng mga misa sa nasasakupan ng Arsidyosesis ng Lingayen-Dagupan ay iaalay para sa pagbabayad ng kasalanan sa kalapastanganan sa Diyos, kalapastanganan at kasamaan laban sa mga pari at obispo; ang mga pagpatay na nagpapatuloy at walang pagsisisi. Ang mga magmimisa ay susuotin ang kulay ng pagsisisi o violet. Ang araw na ito ay araw ng pag-aayuno at pangingilin para sa mga kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa at sa lahat ng mananampalataya ng ating Simbahan.
2. Ang Kura Paroko ay inaatasang i-expose ang Banal na Santisimo ng isang oras sa oras na makakapagtanod ang mga mananampalataya upang sambahin at magbayad-puri. Dapat mangumpisal ang pari at gayun din ang mananampalataya sa araw na ito.
3. Ang lahat ng kampanilya ng simbahan ay patutugtugin sa loob ng labing limang minuto sa ika-6 ng gabi sa ika-18 ng Hunyo para sa paggunita sa oras kung kailan pinatay si Fr. Richmond Nilo.
4. Ang imahe ng Santo Entierro o ang Itim na Nazareno ay ilalabas upang iprusisyon sa gabi ng ika-18 ng Hunyo upang maging hudyat ng pagsasara ng ARAW NG PAGBABAYAD PURI (DAY OF REPARATION)
5. Ang mga seminarista ng Mary Help of Christian Seminaries ay mangunguna sa penitential pilrimage na maglalakad mula sa San Jacinto Parish Church papunta sa Basilica ng Manaoag sa ika-4:30 ng umaga. Hinihimok ang mga kabataan na sumama.

Tinatawagan namin ang mga kaparian sa iba’t ibang diyosesis at mga kasapi ng mga kongregasyon ng relihiyoso at relihiyosa na samahan kami sa ganitong gawain kung pahihintulutan ng inyong mga obispo at mga namumuno.

Sama-sama nating ipamanhik ang grasya ng ating Panginoon na hipuin ang puso ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na itigil niya ang mga salitang mapang-usig laban sa Simbahang Katolika dahil ang ganitong gawain ay maaaring pagmulan ng lakas ng loob na hindi pinag-iisipang krimen laban sa mga kaparian.

Tawagan natin ang patnubay ng Banal na Espiritu upang ang ating mga pinuno sa pamahalaan ay masupil ang pagguho ng batas at kaayusan sa ating bansa at muling maibalik ang paggalang sa buhay at dignidad ng tao na laging nasa isip na sila ay “mga mabubuting lingkod ng hari ngunit ang una ay Diyos” (Saint Thomas More).

Makiusap tayo sa Diyos na gisingin ang mga tao na patuloy na namumuhay sa kadiliman at pinamamanhid ng takot na manindigan para sa Panginoon at buong tapang na itama ang kamalian at kasalanan. Sana ay makita natin na ang mga mananampalataya ay may kahandaan upang makisangkot sa panlipunan at politikal na pagbabago na nakaugat sa Catholic Moral Teachings at Christian Social Ethics.

Sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosaryo sa EDSA noong 1986 ay napatalsik natin ang diktador mula sa kanyang trono. Ang lakas ng loob ay nakahahawa. Ang pagkaduwag ay nakabubulok. Ang panalangin ay nakapaghihilom. Ang pagsisisi ay nakabubuhay ng mga patay.

“Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain.” (2 Cronica 7:14)

Mula sa Katedral ng San Juan Ebanghelista, Dagupan City, ika-12 ng Hunyo, 2018.

 

+SOCRATES B. VILLEGAS                              +JOSE ELMER I. MANGALINAO
Archbishop of Lingayen Dagupan                 Bishop-Elect of Bayombong

Father Alvin Gerald Platon
Vicar General and Chancellor

Msgr. Oliver Mendoza
Moderator Curiae and Economus

Msgr. Manuel Bravo
Minister for Evangelization
Vicar Forane of Saint Vincent Ferrer

Father Allan Lopez, OP
Episcopal Vicar for Religious

Father Winston Estrada
Vicar Forane of Saints Peter and Paul

Father Hernan Caronongan
Vicar Forane of Epiphany of the Lord

Father Estephen Mark Espinoza
Vicar Forane of Saint Thomas
Minister for Social Action

Father Antonio Ray Quintans
Vicar Forane of Saint Dominic

Father Kristoffer Allan Soriano
Judicial Vicar and Vice Chancellor

Father Eric Galivo
Minister for Worship

Login Form